Jeśli nękają Cię problemy zdrowotne, brak Ci sił i energii, zapadasz na częste infekcje, cierpisz na alergie, dolegliwości skórne, masz kłopoty ze snem, koncentracją czy pamięcią, a standardowe analizy nie są w stanie ujawnić przyczyn Twoich problemów – komputerowy skan organizmu jest dla Ciebie.

Komputerowy skan organizmu Express Test to szybki, bezinwazyjny przegląd układów i narządów organizmu metodą komputerowej diagnostyki segmentarnej. Test wskazuje nie tylko osłabione narządy ale także przyczyny problemów.
Metoda ta pozwala na szybki przegląd stanu organizmu, z natychmiastowym wynikiem. Poza omówieniem ujawnionych problemów, klient otrzymuje również zalecenia dotyczące diety, suplementów i zabiegów.

Możliwości systemu diagnostycznego Express Test pozwalają na przeprowadzenie różnicowej analizy wskazań podstawowych segmentów i 47 podstawowych narządów i układów. Uzyskiwane przy tym wskaźniki charakteryzują stan czynnościowy podstawowych narządów i układów w chwili przeprowadzania testu.

Metoda pozwala:

  • zbierać informacje o czynnościowym stanie organizmu i jego układów, przedstawiając wizualnie funkcje graficzne ocen w czasie ok 5-minutowego pomiaru,
  • określić stan czynnościowy organizmu jako całości i jego podstawowych układów, który reprezentuje zmiany czynnościowe i odchylenia od normy w procesie samoregulacji,
  • kontrolować skuteczność dowolnej terapii, szybko ocenić działanie preparatu, suplementu, ziół itp.

Diagnostyka segmentarna  wykorzystuje zasadę segmentarnej budowy człowieka. Segmenty dysponują osobnymi zakończeniami nerwowymi (czuciowymi i ruchowymi). U podstaw metody leży segmentarna budowa rdzenia kręgowego, który posiada stałą anatomiczną łączność z określonymi obszarami skóry oraz narządami wewnętrznymi. Podczas chorób organów wewnętrznych zmieniają się parametry przewodnictwa elektrycznego skóry oraz następują zmiany jej wrażliwości na temperaturę i ból.

detox organizmu
Express test

Diagnostyka segmentarna bazuje na pomiarze przewodnictwa skóry, gdyż żaden narząd w ludzkim organizmie nie przewyższa skóry pod względem ilości różnorodnych procesów fizjologicznych i dlatego żaden narząd nie może lepiej niż skóra demonstrować dynamicznych zmian regulacji wewnętrznego środowiska organizmu.

Dzięki informacyjno-czynnościowym powiązaniom pomiędzy określonymi aktywnymi biologicznie strefami skóry z jednej strony i wewnętrznymi układami i narządami z drugiej strony, możliwa jest ocena biochemicznych, bioelektrycznych i innych procesów przy pomocy odpowiadających tym strefom wewnętrznych sygnałów elektrycznych.

Różnorodne związki informacyjno-czynnościowe pomiędzy narządami i układami odzwierciedlają rozwój różnych psychoemocjonalnych stanów człowieka, które powstają przy nadczynności lub niedoczynności narządów i układów. Powiązania te mogąbyć wykorzystywane do oceny stanu organizmu z punktu widzenia cybernetyki medycznej.

Odwiedź nasz gabinet