Generator częstotliwości

Stosowany w naszym gabinecie generator częstotliwości Sweeper przeznaczony jest do terapii częstotliwościowo-rezonansowej wg dr Huldy Clark oraz Rife’a.

Pozwala ono skutecznie usuwać obciążenia pasożytnicze, grzybicze, bakteryjne i wirusowe, służy również detoksykacji i stymulacji sił obronnych organizmu, stabilizacji układu nerwowego, wzmacnianiu i pobudzaniu prawidłowego funkcjonowania poszczególnych narządów i układów, zawiera także programy terapeutyczne, m.in. przeciwbólowe, regenerujące oraz kierowane na konkretne schorzenia i dolegliwości. Jego oddziaływanie poprawia samopoczucie oraz pole elektromagnetyczne osoby poddawanej terapii.

Generator wyposażony jest w elektrody oraz pętlę indukcyjną, co pozwala na generowanie pola elektromagnetycznego o odpowiednich częstotliwościach, docierającego do wszystkich komórek organizmu. Zakres częstotliwości został opracowany przez dr Huldę Clark, Raymonda Rife, dr Boba Becka oraz Otto Schumanna.

Zasada działania

Zasada działania opiera się na poddawaniu organizmu działaniu słabego, jednokierunkowego pola elektromagnetycznego o odpowiednich częstotliwościach, dostosowanych do odpowiedniego patogenu. Badania dr Clark wykazały, że komórki każdego mikroorganizmu i pasożyta drgają w charakterystycznej dla siebie, unikalnej częstotliwości. Zastosowanie tej częstotliwości o odpowiednio wzmocnionej amplitudzie wzmaga drgania komórkowe pasożyta lub mikroorganizmu, wywołując silny rezonans błony komórkowej i w rezultacie jej rozpad.

Wzbudzane przepływem prądu wibracje są nieszkodliwe dla organizmu człowieka, natomiast dla zamieszkujących go patogenów są śmiertelne – powodują ich obumarcie.

Działanie urządzenia jest w pełni bezpiecznie dla organizmu ludzkiego i nie powoduje skutków ubocznych, jakie mogą wywoływać środki farmakologiczne.

Przeciwwskazania

Ciąża, wszczepiony stymulator serca, narządy po transplantacji, ciężka niewydolność układu krążenia

Odwiedź nasz gabinet